Mesafeli Satış Sözleşmesi ve İade Politikası

MADDE 1. TARAFLAR
1.1.
Alıcı Yeni Firma
Adres Adres
Fatura Adresi Fatura
Vergi Dairesi
Vergi NO
Telefon
E-Posta a@b.c
1.2.
Satıcı DEĞER HADDECİLİK METAL DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Adres Mansuroğlu Mah. 288/6 Sk. Çolakoğlu Plaza 1.Sit No: 1/14 Bayraklı – İZMİR
Vergi Dairesi BORNOVA
Vergi NO 2720806401
Mersis NO 0272080640100001
Telefon 0850 441 34 00
E-Posta info@degerdemir.com
MADDE 2. KONU
İşbu ön bilgilendirme metninin konusu, ALICI' nın SATICI' ya ait 0850 441 34 00 numaralı hat üzerinden ya da degerdemir.com adresinden internet/ telefon ortamında siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün ticari olarak satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tüketicinin satış sözleşmesi kurulmadan önce bilgilendirilmesine ilişkindir.
MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİKLERİ
3.1. Ürünlerin Cinsi-Türü, Miktarı, Rengi, Vergiler Dahil Satış Bedeli* aşağıda belirtildiği gibidir:
NO Malzeme Birim Fiyat (8mm) Birim Fiyat (10mm) Birim Fiyat (12-32mm) Yükleme Yeri Miktar Birim Fiyat Fiyat
1 NERVÜRLÜ İNŞAAT DEMİRİ FABRİKA TESLİM 120,00 ton
 
Ürünlerin faturalandırma aşamasında; NET TONAJ VE NET ÖDEME MİKTARINDA FABRİKA KANTAR FİŞİ ESAS ALINIR. Taraflar bu hususu şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.
3.2. Ödeme Şekli:
SATICI yalnızca Havale/EFT ve kredi kartı ile yapılan ödemeleri kabul etmektedir. ALICI belirtilen ödeme yöntemlerinden dilediğini seçebilir.
ALICI'NIN Havale/EFT yolu ile ödeme yapmak istemesi halinde ödemenin gerçekleştirildiğine ilişkin dekont örneğinin finans@degerdemir.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Aksi halde tüm sorumluluk ALICI’ya aittir.
Kredi kartı ile yapılan ödemeler neticesinde banka ve ALICI arasında çıkabilecek ihtilaflarda SATICI’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.
MADDE 4. GENEL BİLGİLER
4.1. ALICI; bu metni internet ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Ön bilgilendirme metni satış sözleşmesinden önde bulunmaktadır. ALICI'nın, internet üzerinden mesafeli satışta onay kutusunu tıklamasıyla satış sözleşmesinin kurulmasından önce ön bilgilendirme metni okunmaktadır.
4.2. Verilen siparişler 15 gün içinde, SATICI tarafından ALICI’nın kendi imkanları ürünü teslim alabileceği şekilde hazır bulundurulur. ALICI, satın aldığı ürünleri teslim almak için SATICI tarafından kendisine sözlü olarak bildirilecek tarihte yine SATICI tarafından sözlü olarak bildirilecek adreste hazır bulunmakla mükelleftir. SATICI yalnızca siparişi teslime hazır bulundurmukla yükümlü olup SATICI’nın teslimata ilişkin başkaca hiçbir sorumluluğu yoktur. Belirtilen tarih ve adreste ürünü teslim almak için hazır bulunmayan ALICI’nın genel hükümlere göre sorumluluğu doğacaktır. ALICI bu durumu şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI'nın gösterdiği başka bir kişi/kuruluş tarafından teslim alınacak ise, teslim alacak kişi/kuruluşun kusuru nedeniyle SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4. SATICI sözleşme konusu ürünün sağlam, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak kalite belgesi ve fabrika kantar fişi ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5. Herhangi bir nedenle siparişe konu ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslime hazır bulundurma yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6. Sistem veya yazılım kaynaklı hatalar sebebiyle ürünlerin piyasa değerinin altında bir fiyattan satılması durumunda SATICI sipariş iptal hakkını saklı tutar. Sistem veya yazılım kaynaklı hatalar sebebiyle iptal edilen siparişlerle ilgili olarak SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.
4.7. Sözleşmeden doğacak vergi, resim ve her türlü harç ALICI tarafından ödenecek olup SATICI’nın bu konuda hiçbir yükümlülüğü yoktur.
MADDE 5. CAYMA HAKKI
5.1. Demir fiyatları, uluslararası demir borsalarındaki hareketlenmelere bağlı olarak güncellenmekte olup satıcının fiyat üzerinde herhangi bir inisiyatifi yoktur. Bu nedenle degerdemir.com adresinden verilen siparişler herhangi bir nedenle iptal ya da iade edilemez. Öyle ki Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m. 15/1 uyarınca da aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici “fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler” de cayma hakkını kullanamaz. ALICI bu hususu kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2. Kanunen cayma hakkı tüketiciye tanınmış bir hak olup, tüketici tanımı içinde yer almayan gerçek ve tüzel kişilerin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a dayanarak cayma hakkından yararlanmaları mümkün değildir.
MADDE 6. ALICININ TEMERRÜDÜ
ALICI'nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
MADDE 7. İTİRAZ VE YARGI YOLU
İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Tüketici, şikâyetine ilişkin bir uyuşmazlık söz konusu olması hâlinde Tüketici Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine başvurabilir. Mevzuatta belirtilen değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine değil, tüketici mahkemelerine başvuru yapılır. Yetkili merci, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yer tüketici hakem heyeti ve tüketici mahkemeleridir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda, ALICI işbu sözleşme niteliğindeki metnin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.